اطلاعات فنی

خصوصیات محصولات اسکیلان

ترکیبی از کارایی و زیبایی سطوح سخت و مقاوم با جلوه سنگ های طبیعی

مقاوم در برابر آتش سوزی های شدید (Fire Resistance)

ایمن به لحاظ بهداشتی برای محیط های استریل، و آزمایشگاه های میکروب شناسی (آنتی باکتریال)

مقاوم در برابر لکه ها و مواد شیمیایی

مقاوم در برابر اشیاء تیز و برنده.....

ترکیبی از کارایی و زیبایی سطوح سخت و مقاوم با جلوه سنگ های طبیعی

مقاوم در برابر آتش سوزی های شدید (Fire Resistance)

ایمن به لحاظ بهداشتی برای محیط های استریل، و آزمایشگاه های میکروب شناسی (آنتی باکتریال)

مقاوم در برابر لکه ها و مواد شیمیایی

مقاوم در برابر اشیاء تیز و برنده

کاملاً مقاوم در برابر رطوبت

مقاوم در برابر ضربه

مقاوم در برابر حرارت تا 180 درجه سانتی گراد و نیز بخار آب جوش

نداشتن هیچگونه مواد زائد و گاز سمی و کاملاً منطبق با استانداردهای محیط زیست

مقاوم در برابر آسیب و ترک های سطحی به دلیل هواگیری و فشرده سازی ساختار داخلی

قابل تعمیر و ترمیم (اصطلاحاً قابل ساب خوردن)

داشتن قابلیت نصب انواع سینک و کاپ سینک به صورت بدون درز

سهولت برش، آماده سازی و نصب محصولات آسکیلان به علت وزن سبک

درزگیری آسکیلان با کیفیت بسیار بالا با استفاده از کیت چسب های مخصوص و انحصاری آسکیلان (پرماکول)