پروژه ها

InterFocus Laboratory Furniture Case Studies

At InterFocus, we are incredibly proud of the projects completed by our skilled and dedicated team. So, we have compiled a selection of case studies which demonstrate how InterFocus could help you design, manufacture or furnish your laboratory or research space. We have chosen specific projects from our huge selection which demonstrate our range of skills and services – giving you greater insight into how we could help you.

From small furniture supply services to large, full turnkey solutions; we are able to complete jobs on a wide scale of sizes. Working closely with all of our clients, we tailor our services to the exact specifications of each job. Schools, hospitals and commercial laboratories are among the featured case studies, further demonstrating our versatility and ability to work across different sectors.

Each of our case studies outline the brief of the job at hand, before detailing how we completed the project and managed any issues which arose. The case studies also detail the other parties and teams collaborating on the project, from contractors and engineers to architects and surveyors. Using our close relationships with many of these firms and professionals, we can help you compile a team of professionals to complete every aspect of lab creation or furnishing.

If the case studies have inspired you to trust InterFocus with your upcoming laboratory or research space project, please contact us on 01223 894833. Our dedicated team will be more than happy to discuss how InterFocus can make your design plans a reality.

دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاونت-غذا-و-دارو-دانشگاه-تهران

معاونت غذا و دارو دانشگاه تهران

معاونت غذا و دارو دانشگاه تهران

دانشگاه-علم-و-صنعت-تهران

دانشگاه علم و صنعت تهران

دانشگاه علم و صنعت تهران

دانشگاه-علوم-پزشکی-ایران(دانشکده-طب-سنتی-و-مفردات-پزشکی)

دانشگاه علوم پزشکی ایران(دانشکده طب سنتی و مفردات پزشکی)

دانشگاه علوم پزشکی ایران(دانشکده طب سنتی و مفردات پزشکی)

دانشگاه-علوم-پزشکی-سمنان(معاونت-غذا-و-دارو)

دانشگاه علوم پزشکی سمنان(معاونت غذا و دارو)

دانشگاه علوم پزشکی سمنان(معاونت غذا و دارو)

دانشگاه-علوم-پزشکی-شهید-بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز-رشد-و-فناوری-دارویی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تبریز

مرکز رشد و فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرکز رشد و فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه-علوم-پزشکی-جندی-شاپور-اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه-علوم-پزشکی-کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه-علوم-پزشکی-قزوین

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه-تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

مرکز-تحقیقات-بین-المللی-بیابان

مرکز تحقیقات بین المللی بیابان

مرکز تحقیقات بین المللی بیابان

پردیس-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-دانشگاه-تهران

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-علوم-و-تحقیقات-تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دانشگاه-آزاد-زنجان

دانشگاه آزاد زنجان

دانشگاه آزاد زنجان