اطلاعات فنی کمد نگه داری مواد

اطلاعات فنی کمد نگه داری مواد

نویسنده : دوریس | 1397/11/29 | اطلاعات فنی کمد نگه داری مواد

از کمد نگه داری مواد می توان به جای هود شیمیایی Combi، از هود شیمیایی ساده و کمد نگهداری به طور مجزا استفاده کرد.

کمد نگهداری مواد ( بدنه فولادی - ورق 1.5 میلیمتر)

- می توان به جای هود شیمیایی Combi، از هود شیمیایی ساده و کمد نگهداری به طور مجزا استفاده کرد.

- کمد نگهداری مجزا تمام ویژگی های فنی کمد نگهداری همراه هود شیمیایی (Combi) را به شرح ذیل دارد.

الف) جنس بدنه از ورق فولادی 1/5 میلیمتری با پوشش رنگ الکترواستاتیک است.

ب) دارای طبقات مشبک فولادی با رنگ الکترواستاتیک جهت تهویه بهینه گازهای جمع شده در کابین است.

ج) دستگیره اتومات و قفل جهت ایمنی دارد.

د) دارای تایمر 24 ساعته برای تنظیم عملکرد فن.

ه) دارای فن جهت تخلیه گازهای جمع شده در کابین به صورت اتومات و دستی است.

- تفاوت این کمد با کمد نگهداری همراه هود در دو مورد است:

1) در نوع ایستاده دارای عرض 97 سانتیمتر، عمق 50 سانتیمتر و ارتفاع 185 سانتیمتر و در نوع رومیزی دارای عرض 60 سانتیمتر ، عمق 50 سانتیمتر ، و ارتفاع 75 سانتیمتر هستند .

2) وزن تقریبی مدل ایستاده آن حدود 100کیلوگرم و مدل رومیزی آن حدود 40 کیلوگرم است.

 

اطلاعات فنی کمد نگه داری مواد

اطلاعات فنی کمد نگه داری مواد

نویسنده : دوریس | 1397/11/29 | اطلاعات فنی کمد نگه داری مواد

از کمد نگه داری مواد می توان به جای هود شیمیایی Combi، از هود شیمیایی ساده و کمد نگهداری به طور مجزا استفاده کرد.

کمد نگهداری مواد ( بدنه فولادی - ورق 1.5 میلیمتر)

- می توان به جای هود شیمیایی Combi، از هود شیمیایی ساده و کمد نگهداری به طور مجزا استفاده کرد.

- کمد نگهداری مجزا تمام ویژگی های فنی کمد نگهداری همراه هود شیمیایی (Combi) را به شرح ذیل دارد.

الف) جنس بدنه از ورق فولادی 1/5 میلیمتری با پوشش رنگ الکترواستاتیک است.

ب) دارای طبقات مشبک فولادی با رنگ الکترواستاتیک جهت تهویه بهینه گازهای جمع شده در کابین است.

ج) دستگیره اتومات و قفل جهت ایمنی دارد.

د) دارای تایمر 24 ساعته برای تنظیم عملکرد فن.

ه) دارای فن جهت تخلیه گازهای جمع شده در کابین به صورت اتومات و دستی است.

- تفاوت این کمد با کمد نگهداری همراه هود در دو مورد است:

1) در نوع ایستاده دارای عرض 97 سانتیمتر، عمق 50 سانتیمتر و ارتفاع 185 سانتیمتر و در نوع رومیزی دارای عرض 60 سانتیمتر ، عمق 50 سانتیمتر ، و ارتفاع 75 سانتیمتر هستند .

2) وزن تقریبی مدل ایستاده آن حدود 100کیلوگرم و مدل رومیزی آن حدود 40 کیلوگرم است.

 

دسته بندی

اعتبارنامه ها

ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001:2004
ConstructionLine
CHAS
NIC EIC Approved Contractor
Considerate Constructor

تماس با ما

آدرس:
ایران
تهران
خیابان ، پلاک

تلفن: 02188609637

ایمیل: Info@askilanlab.com