مرکز رشد و فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز


مرکز رشد و فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

img img

تاریخ انجام :

25/08/94

محل پروژه :

تبریز - مرکز رشد و فناوری دارویی

نوع پروژه :

طراحی اجرا

نوع بهسازی :

بازسازی نوسازی

نوع سکوبندی :

یکطرفه دوطرفه

شامل :

انواع شیر آلات ازمایشگاهی کمد نگهداری مواد هود شیمی سینک و کاپ سینک ملزومات سکوبندی آزمایشگاهی میز وسط و کناری فن

مساحت کاری (متر مربع) :

8.0

رنگ :

درب کشو کرم- سرامیک

مدت زمان اجرای پروژه :

10روز


دوریس

مرکز رشد و فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

img

نمایی از پروژه


مرکز رشد و فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز