صفحات رویه آزمایشگاه


HPL

سکوبندی آزمایشگاهی

تماماً از جنس اسکیـلان بوده و کلیه خواص اسکیلان را دارند. سینک های آسکیلان به صورت دو لگنه و تک لگنه گرد و یک و نیم لگنه می باشند. استفاده از صفحه رویه آسکیلان و سینک اسکیلان بهترین گزینه موجود برای آزمایشگاه های میکروبی می باشد. چرا که کاملاً بدون درز ساخته شده و اجازه رشد میکروب در محل اتصال صفحه و سینک را نمی دهد سینک های اسکیلان تنوع رنگی زیادی دارند.

-

سکوبندی آزمایشگاهی
سکوبندی آزمایشگاهی
سکوبندی آزمایشگاهی