یونیت آزمایشگاه

تماس با ما

یونیت زمینی معلق

سکوبندی آزمایشگاهی

دارای پوشش اپوکسی و خاصیت مقاومت در برابر مواد شیمیایی می باشد. سینک های اپوکسی عموماً دارای دو رنگ سفید و قهوه ای هستند (با توجه به موجودی بازار).

--

سکوبندی آزمایشگاهی

{{--

دارای پوشش اپوکسی و خاصیت مقاومت در برابر مواد شیمیایی می باشد. سینک های اپوکسی عموماً دارای دو رنگ سفید و قهوه ای هستند (با توجه به موجودی بازار).

--}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}}