یونیت آزمایشگاه


یونیت زمینی معلق

سکوبندی آزمایشگاهی

دارای پوشش اپوکسی و خاصیت مقاومت در برابر مواد شیمیایی می باشد. سینک های اپوکسی عموماً دارای دو رنگ سفید و قهوه ای هستند (با توجه به موجودی بازار).

--

سکوبندی آزمایشگاهی