کنسول اتاق کنترل


کنسول اتاق کنترل

سکوبندی آزمایشگاهی

اتـــاق کـنتـرل، یکی از ارکان اسـاسـی واحد های عملیاتی بزرگ محســوب می شود و راحتی کارمندان این واحد و عدم خستگی آنان طی کار با مانیتورها و سایر تجهیزات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. تلاش دوریس در این راستا طراحی، تولید و نصب کنسولهایی متناسب با نیاز مشتری، ابعاد اتاق کنترل، استفاده بهینه از فضای مورد نظر، زیبایی و مدرن بودن آن می باشد.
در تمامی مراحل کار، الویت اول دوریس بهبود و اصلاح عملکرد کنسول ها، سلامت، ایمنی و راحتی کاربران می باشد که با طراحی مناسب  کارکردن و انجام وظایف با سهولت انجام می شود.
 

چه کسانی به خدمات اتاق کنترل دوریس نیاز دارند؟

دوریس طراح و تولید کننده ملزومات و ارائه دهنده خدمات انواع کنسول، مبلمان و میزهای اتاق کنترل است که محصولات متناسب با اتاق کنترل های پالایشگاه ها، پترو شیمی، ذوب آهن و سایر واحدهای عملیاتی و صنعتی که به اتاق کنترل نیاز دارند ساخته است.
 

سکوبندی آزمایشگاهی
سکوبندی آزمایشگاهی

محصولات مرتبط