هود آزمایشگاه


هود شیمیایی

سکوبندی آزمایشگاهی

هود های کانوپی یا سقفی آزمایشگاهی با توجه به محیط آزمایشگاه دارای ابعاد و اندازه مختلف قابل ساخت می باشند. این دسته از هود ها برای مکش بخارات خورنده، بدبو و مضر حاصل از انجام فعالیت های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرند. هودهای کانوپی دارای فن سانترفیژ با موتور مناسب با ابعاد هود میباشد. جنس بدنه از ورق فولادی 1/5 میلیمتری و با پوشش رنگ الکترواستاتیک میباشد.

Useful information

The following are useful documents regarding LEV from the Health and Safety Executive website. They provide helpful information on choosing, purchasing and using local exhaust ventilation (LEV). As explained by the HSE, often LSV is ineffective because it is the wrong type or it has been installed incorrectly.

Working with InterFocus, you can be confident that your choice of extraction will be ideal for your specific laboratory and will be installed to the highest standards of workmanship, ensuring that it functions as it should.

Helpful information from the HSE

Clearing the Air (HSE) | Time to clear the Air (HSE)