محصولات

تماس با ما

سیستم CS - Cframe

سکوبندی آزمایشگاهی

Fume Cupboards and Extraction

 

Fume cupboards and extraction systems work together in the laboratory to keep your personnel or pupils safe and healthy.
An effective system will limit or prevent exposure to hazardous gases, vapours, aerosols and particulates,
providing your laboratory users with adequate protection.


سیستم CS - Cframe

سیستم CS - Cframe

 

این استراکچر برای آزمایشگاه­هایی استفاده می­شود که علاوه بر فضای زیاد به استحکام بالا هم نیاز دارند. با کلیه یونیت­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. این نوع استراکچر تا وزن 250 کیلوگرم را متحمل می­­شود. با داشتن این نوع استراکچر، فضای آزمایشگاه به راحتی نظافت می­شود.

CFrame

سیستم CS - Cframe