دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

img img

محل پروژه :

مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی

نوع پروژه :

اجرا

نوع سکوبندی :

یکطرفه

شامل :

انواع شیر آلات ازمایشگاهی کابینت ایستاده کابینت دیواری سینک و کاپ سینک سکوهای آزمایشگاهی میز وسط و کناری


دوریس

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

img

نمایی از پروژه


دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی