داروسازی ثامن

داروسازی ثامن

نویسنده : داروسازی ثامن | 1397/11/14 | داروسازی ثامن

تجهیزات آزمایشگاهی دوریس، عملیات طراحی ، ساخت و اجرای سکوبندی آزمایشگاه های شرکت داروسازی ثامن (ع) در مشهد مقدس را به پایان برده است. این شرکت که 70% سهام آن متعلق به آستان قدس رضوی و 26% صندوق بازنشستگی و 4% متعلق به داروسازی حکیم است، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محلول های استریل تزریقی و شستشو، دیالیز صفاقی و خونی، فراورده های بیوتکنولوژی پپتید های طبیعی و ....... می باشد. برای آشنایی بیشتر می توانید به سایت www.Samenco.com مراجعه فرمایید. سکو های آزمایشگاه های شیمی و میکروب این شرکت با رویه آسکیلان ساخته شده است.