بازدید وزیر صنعت و معدن وتجارت

بازدید وزیر صنعت و معدن وتجارت

نویسنده : بازدید وزیر صنعت و معدن وتجارت | 1397/11/27 | بازدید وزیر صنعت و معدن وتجارت

تجهیزات آزمایشگاهی

دوریس ، ساخت و نصب سکوبندی آزمایشگاههای شرکت بزرگ و پیشرفته داروسازی ثنامد – به مدیریت عاملی جناب آقای دکتر ملک مرزبان- را به پایان رسانده است.تمام سکو های این آزمایشگاه ها با رویه اسکیلان ساخته شده است. این پروژه بسیار بزرگ دربرگیرنده آزمایشگاههای بسیاری در این شرکت معظم دارویی می باشد. مانند : WASHING ROOM-WEIGHING ROOM & REFRIG -PHYSICAL & CHEMICAL TEST - HPLC & GC ROOM . در مراسمی با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت ، این مجموعه به افتتاح رسید .